Tag Archives: easypay

10% отстъпка през 10-ти месец

Възползвайте се от 10% отстъпка върху средставата за поддръжка, които ще заплатите през Октомври 2019, чрез ePay.bg и EasyPay. Предложението остава валидно през целия месец Октомври. Отстъпката ще получите, под формата на депозит за следващото си плащане. С него задължението Ви за следващия месец ще бъде намалено автоматично.

Условия на офертата: Валидна е само при плащане чрез ePay.bg или EasyPay; Валидна е за вноските за поддръжка, но не е валидна за дължимите средства за отопление и охлаждане, чрез обща инсталация; Валидна е за всички сгради с типови условия по договор; Валидна е за някои сгради със специални условия по договор; Валидна е и за забавени задължения; За да проверите дали Вашата сграда попада в промоцията, може да се свържете с Вашия фасилити мениджър или на тел: 0892 232325. За повече информация, в случай че сте клиенти със споразумения за разсрочване или особен режим на събиране на вземането може да се свържете с нас на тел: 0892 232325; Фирмата си запазва правото да променя условията в хода на промоционалната кампания, като обявява това предварително и на местата, където птървоначално е била обявена кампанията.

10% Off in 10th Month

Take advantage of 10% off of the support contributions you will pay in October 2019, by ePay.bg or EasyPay. The offer is valid for the month of October. The discount will be applied as a deposit for your next payment. It will be applied to your support amount for the next month automatically.

Offer Terms: Valid only for payments through ePay.bg or EasyPay; It is valid for maintenance contributions but is not valid for the heating and cooling fees through a common installation; It is valid for all buildings with standard contract terms; It is valid for some buildings with special contract conditions; It is also valid for delayed duties; To check if your building is under promotion, you can contact your facility manager or phone +359 892 232325. For more information, if you are a client with mutual agreements or a special debt collection regime, you can contact us by phone +359 892 232325; The company reserves the right to change the terms of the promotional campaign by announcing it in advance and at the places where the campaign was originally announced.