Какво трябва да направя, за да се подобрят нещата в нашата сграда (комплекс, вход)?

Достатъчно е едно телефонно обаждане от Ваша страна! Ние ще изясним Вашите нужди, ще Ви предложим набор от услуги, ще ви изработим оферта, ще изработим правилник за вътрешния ред, ще организираме общо събрание, на което да се уточни и приеме правилника. Ние ще поемем грижата за Вашата кооперация, ще чистим, ще ремонтираме, ще събираме таксите, ще плащаме сметките.

Защо не мога да намеря на вашия сайт цени на предлаганите услуги?

За всеки конкретен случай ние правим оглед и уникална оферта. По този начин ще се съобразим със специфичните особеностите на всеки проект и ще предложим най-добрата цена за оптималните услуги. В противен случай, в цената ще трябва да включим всички рискове, неясноти и допускания, което ще я направи неадекватна. Тук можете да подадете заявка за оферта.

Кой и как събира таксите?

Сметките се събират от инкасатор, по банков път, плащане в офиса и др. Инкасатора прави по две посещения за отчетен период, на предварително определени дати и часове. За събирането на сметките полагаме доста усилия и старание, за да постигаме максимален процент събираемост.

Как се определя какви ремонти са необходими? Кой и как събира пари за това?

Дребните ремонти обикновено са включени в поддръжката. Другите ремонти се определят от съседите. Ние помагаме в организирането на събранията (присъстват повече хора), провеждането на събрания (спазването на добрия тон и взимането на добри решения съобразени със закона) и реализацията на решенията (събирането на парите, намирането на фирмите, контрол на изпълнението).