Програма за безплатно саниране на сгради

Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Процедурата за кандидатстване не е сложна, но не и проста, все пак нещата в етажната собственост никога не стават лесно.

Препечатано от pravatami.bg

Учредяване на Сдружение на собствениците

По закон сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за нас собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. За да създадем сдружението, трябва да се организираме собственици, представляващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост.

Важно! При създаване на сдружението, ако има апартаменти, които са необитаеми и не знаем кои са собствениците, можем да се обърнем към общината да съдейства в “издирването им”.

Важно! Всички входове от една сграда подават задължително едно общо заявление за интерес и финансова помощ (заявление за участие в програмата) за цялата сграда. Не е необходимо за целта да се създава едно общо сдружение на собствениците от цялата сграда, а могат да се създадат отделни сдружения за отделните блок-секции. Трябва да знам обаче, че всички входове от цялата сграда трябва да са съгласни да участват в кандидатстването и ако дори само един не е съгласен заявлението ни ще бъде отхвърлено, защото по програмата се извършва саниране само на цели сгради, но не и на отделни входове.

Повече информация може да намерите на pravatami.bg

Всички новини >>